logo Ekocentrum
 
logo PNGS

Oferta edukacyjna

Jednym z głównych celów istnienia parku narodowego, jako formy ochrony przyrody, jest zachowanie w stanie niezmienionym środowiska przyrodniczego. Cel ten realizowany jest między innymi poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej, zamieszkującej w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz uwrażliwienie na problematykę ochrony przyrody turystów odwiedzających Park.

Zmiana postaw w stosunku do przyrody i procesów w niej zachodzących oraz wyjaśnianie działań podejmowanych przez park w celu ochrony przyrody ułatwia skuteczne realizowanie celów parku i pozwala uzyskiwać większą akceptację dla działań niezbędnych do zachowania walorów przyrodniczych parku.

Realizacji powyższych celów służy działające przy Dyrekcji PNGS Ekocentrum. W miejscu tym odbywaja się:

  • Prelekcje multimedialne, pokazy diaporam i filmów przyrodniczych.
  • Warsztaty edukacyjne.
  • Lekcje tematyczne, połączone z grami i zabawami ekologicznymi.
  • Konferencje, szkolenia, sympozja.

W obiekcie Ekocentrum prezentowana jest także ekspozycja prezentująca:

  • Walory turystyczno - krajoznawcze obszaru Gór Stołowych (szlaki turystyczne, atrakcje turystyczne, obiekty historyczne, historię udostępniania Gór Stołowych)
  • Walory przyrody nieożywionej - historia powstania i kształtowania Gór Stołowych ze szczególnym uwzględnieniem roli takich czynników jak woda i wiatr w tym procesie.
  • Walory przyrody ożywionej - przegląd najważniejszych środowisk przyrodniczych Gór Stołowych traktowanych jako powiązane systemy przyrodnicze.

W Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych można się także zaopatrzyć w wydawnictwa dotyczące Gór Stołowych.


Ekspozycja d. Muzeum Żaby

W Ekocentrum prezentowana jest także ekspozycja d. Muzeum Żaby

Celem utworzenia tej nietypowej kolekcji było wyeksponowanie przedmiotów codziennego użytku wiążących się w sposób pośredni lub bezpośredni z wizerunkiem płazów, a w szczególności żab. Jednocześnie prezentowane eksponaty mają na celu przybliżenie idei ochrony płazów oraz działań jakie w tym celu zostały podjęte lub będą podejmowane. Muzeum posiada kolekcję ponad 3000 eksponatów pochodzących z blisko 20 krajów świata i 6 kontynentów.

Uwaga! - na ekspozycji nie są prezentowane żywe okazy płazów!

Projekt i wykonanie: Studio-Kotlina 2013, © PNGS 2013 - 2015
RPO WD

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013