Oferta

OFERTA EKOCENTRUM PNGS

Jednym z głównych celów istnienia parku narodowego, jako formy ochrony przyrody, jest zachowanie w stanie niezmienionym środowiska przyrodniczego. Cel ten realizowany jest między innymi poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej, zamieszkującej w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz uwrażliwienie na problematykę ochrony przyrody turystów odwiedzających Park. Zmiana postaw w stosunku do przyrody i procesów w niej zachodzących oraz wyjaśnianie działań podejmowanych przez park w celu ochrony przyrody ułatwia skuteczne realizowanie celów parku i pozwala uzyskiwać większą akceptację dla działań niezbędnych do zachowania walorów przyrodniczych parku. Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych pełni rolę ośrodka edukacyjnego, propagującego wiedzę na temat przyrody Gór Stołowych.

Dzięki nowoczesnej, interaktywnej ekspozycji zwiedzający w różnym wieku poznają cenne gatunki występujące w Górach Stołowych, mają możliwość poznania procesów rządzących przyrodą a także odbyć podróż w geologiczną przeszłość Gór Stołowych.