Nowa ekspozycja

Pełny artykuł W ramach realizacji projektu pn.: „Kompleksowa realizacja ekspozycji edukacyjnej w Ekocentrum PNGS” Park Narodowy Gór Stołowych prowadzi praca nad stworzeniem nowoczesnej, multimedialnej ekspozycji przyrodniczej w Ekocentrum PNGS. Tworzona ekspozycja pozwalać będzie na interaktywne poznawanie przyrody Gór Stołowych.

Uruchomienie nowej ekspozycji pozwoli w istotny sposób wzbogacić ofertę edukacyjną PNGS.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Realizacja projektu wspierana jest również ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zakończenie realizacji projektu i otwarcie nowej wystawy przewidywane jest na I kwartał 2019 roku.