Wsparcie

KOMPLEKSOWA REALIZACJA EKSPOZYCJI W EKOCENTRUM PNGS


W dniu 15 listopada 2016 w Warszawie Park Narodowy Gór Stołowych zawarł umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa realizacja ekspozycji edukacyjnej w Ekocentrum PNGS” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Powstanie ekspozycji w Ekocentrum PNGS realizowanej w ramach projektu pn. „Kompleksowa realizacja ekspozycji edukacyjnej w Ekocentrum PNGS” , pozwala w istotny sposób wzbogacić ofertę edukacyjną PNGS oraz zwiększyć zasięg prowadzonych działań dydaktycznych. W ramach realizacji projektu powstała nowoczesna ekspozycja zawierająca innowacyjne rozwiązania prezentacyjne. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań oraz zaproponowanie ekspozycji typu „hands-on” pozwoliło stworzyć interakcję pomiędzy prezentowaną treścią, a zwiedzającym. Nowoczesna ekspozycja będąca swoistym utworem narracyjnym daje możliwość odwiedzającym tworzyć własną opowieść, odkrywać i poszukiwać.

Nowoczesna, multimedialna i interaktywna ekspozycja przedstawia wybrane elementy przyrody Gór Stołowych, a także umożliwia zapoznanie się z geologiczną przeszłością tego fragmentu Sudetów.

Ekspozycja dostępna jest dla osób niepełnosprawnych. Dostępne są także interaktywne przewodniki w językach obcych – czeskim, niemieckim i angielskim.

Projekt zakończono w I kwartale 2019r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 626 040,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosło 2 505 800,00zł

Realizacja projektu „Kompleksowa realizacja ekspozycji edukacyjnej w Ekocentrum PNGS” wsparta została finansowo również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowanie ze środków krajowych wyniosło 442 200 zł.