- Skąd wzięła się nazwa tego parku?

Pełny artykuł - Skąd wzięła się nazwa tego parku?

- Góry Stołowe to nazwa, która doskonale oddaje charakter tutejszego krajobrazu. Wyniesione w górę masywy o stromych, prawie pionowych ścianach i płaskich powierzchniach nazywamy stoliwami, a proces ich powstawania trwał miliony lat. Warstwy odporne na erozję występują najwyżej, przez co ochraniają przed tym procesem jak płaszczem utwory znajdujące pod nimi, nawet jeżeli są mniej odporne. Masyw Gór Stołowych wykształcił się ze skał, które osadzały się na dnie morza w okresie zwanym Kredą.

- Chodzimy po dawnym dnie morskim?

- Dokładnie tak! Geologiczna historia tego regionu zapisana jest w skałach i na każdym kroku możemy  odnaleźć  dowody na obecność morza w przeszłości. Na dnie płytkiego morza, które znajdowało się w tym miejscu około 90 - 100 milionów lat temu, osadzały się piaski i muły naniesione przez potoki i rzeki z okolicznych wzniesień i gór. Bliżej brzegu osadzały się piaski, a im dalej, tym na dno opadały mniejsze fragmenty materiału skalnego - mułowce, iłowce. 

- Czy w  tym morzu żyły różne organizmy? 

- Tak, przed milionami lat sporo roślin i zwierząt zamieszkiwało wody tutejszego morza. Ich szczątki opadały na dno morskie, dlatego dziś w skałach można napotkać skamieniałości. Reprezentowane są one głównie przez małże, znacznie rzadziej pojawiają się głowonogi i jeżowce.