- Co znajdziemy na Szczelińcu Wielkim?

Pełny artykuł - Co znajdziemy na Szczelińcu Wielkim?

- Przede wszystkim bardzo ciekawe są gatunki roślin, które przystosowały się do trudnych warunków i przetrwały na wierzchowinach bloków skalnych, niewielkich półkach skalnych, w wilgotnych rozpadlinach czy ciemnych szczelinach. Te mikrosiedliska zapewniły miejsce życia takim zbiorowiskom, które obecnie należą do jednych z najbardziej naturalnych.

- Jakie rośliny rozwijają się w tak niekorzystnych warunkach?

- Rzeczywiście warunki życia są tutaj trudne, jednak dzięki wykształceniu specjalnych przystosowań niektóre z roślin są w stanie rosnąć tutaj i nawet całkiem dobrze się rozwijać. Występuje tu wiele rzadkich mchów, wątrobowców i paproci występuje w dużych ilościach. Także na Szczelińcu Wielkim znajdują się najliczniejsze stanowiska mchu świetlanki długoszowatej, która na pewnym etapie swojego rozwoju (splątek)  wytwarza specyficzne komórki, które wydają się świecić na zielono.

- Wszystkie te rośliny są niewielkich rozmiarów.

- Warunki występujące na skalnych półkach powodują, że właśnie takie gatunki mogą się tutaj rozwijać najlepiej, ale pojawiają się także znacznie większe rośliny. Rozwinęło się tutaj bardzo ciekawe zbiorowisko leśne - naskalny bór sosnowy.

- Sosna jest przecież gatunkiem nizinnym!

- Rzeczywiście tak jest i często w górach duże powierzchnie porośnięte przez sosnę oznaczają miejsca, gdzie była ona wprowadzana sztucznie w formie zalesień. Wyjątkiem jest jednak naskalny ekotyp sosny pospolitej, tzw. sosna wdziarowa. Naskalny bór sosnowy jest rzadkim, ale naturalnym zbiorowiskiem, w którym oprócz sosny wdziarowej można spotkać  także liczne brzozy. Ich wysokość jest znacznie mniejsza niż na nizinach, zazwyczaj jednak te niewielkie drzewka są już sędziwymi roślinami, które tylko ze względu na trudne warunki wzrostu nie wykształciły okazałych rozmiarów.