- Za symbol tego regionu  uważana jest tzw. "róża kłodzka", której kwiaty mają żółty kolor.

Pełny artykuł - Za symbol tego regionu  uważana jest tzw. "róża kłodzka", której kwiaty mają żółty kolor.

- To lokalna nazwa pełnika europejskiego, który zakwita w drugiej połowie maja kulistymi, żółtymi kwiatami. Porastając łanowo łąki, przykuwając uwagę nie tylko złocistożółtym kolorem, ale także lekkim kołysaniem na wietrze. Nie da się przejść koło niego obojętnie, co znajduje swoje potwierdzenie w tym, jak często jest wspominany przez okolicznych mieszkańców.

- Czy można go spotkać na wszystkich łąkach?

- Pełnik szczególnie upodobał sobie wilgotne łąki. Podziwiać można go m.in. w Karłowie na łące pod Szczelińcem Wielkim. W zależności od żyzności i wilgotności na łąkach pojawiają się inne, charakterystyczne dla nich zestawy gatunków. Wśród łąk w Górach Stołowych za pół naturalne i najmniej zdegradowane uważane są bogate w gatunki łąki bagienne z obfitymi populacjami niektórych roślin chronionych. W PNGS łąk jest niewiele, ale to na nich rośnie prawie 40% gatunków flory parku.

- Jakie inne łąki występują w PNGS?

- Oprócz bogatych gatunkowo łąk nie brakuje także tych uboższych, które charakteryzują się dominacją traw (mietlicy pospolitej, kłosówki miękkiej lub śmiałka darniowego). Na łąkach powstałych na gruntach porolnych rzadko występuje chroniony mieczyk dachówkowaty i subalpejski gatunek o dużych szeroko jajowatych liściach - szczaw alpejski.

- Które łąki są najcenniejsze w całym parku?

- Za takie zbiorowisko uważana jest sudecka łąka storczykowa, która rozwinęła się na żyznych glebach, ale mniej wilgotnych od tych, na których występuje pełnik europejski. Jest ona najbogatsza w gatunki, można tu spotkać takie storczyki jak: listera jajowata, gółka długoostrogowa, storczyk męski i stwierdzona w Górach Stołowych po wojnie na jedynym w Sudetach stanowisku storczyca kulista. Z innych podlegających ochronie roślin występuje tu: orlik pospolity, zerwa kulista, goryczuszka orzęsiona, goryczuszka czeska i goryczuszka wczesna.