- Co najdeme na Velké Hejšovině?

Celý článek

- Co najdeme na Velké Hejšovině?

 

- Především velmi zajímavé druhy rostlin, které se přizpůsobily náročným podmínkám a přežily na vrcholcích skalních bloků, nevelkých skalních plošinách nebo v tmavých rozsedlinách. Tato mikrostanoviště tvoří místo pro život takových rostlinných společenstev, která nyní patří k nejpřirozenějším.

 

- Jaké rostliny rostou v takto nepříznivých podmínkách?

 

- Životní podmínky jsou zde skutečně těžké, ale díky speciálním adaptacím jsou některé rostliny schopné nejen růst, ale dokonce dobře prospívat i na takovém místě. Vyskytuje se zde velké množství vzácných mechů, játrovek a kapradin. Právě na Velké Hejšovině se nacházejí nejpočetnější stanoviště mechu dřípovičníku zpeřeného, který v určité fázi svého vývoje (prvoklíček) vytváří zvláštní buňky, které jakoby zeleně svítily.

 

- Všechny tyto rostliny jsou poměrně malé.

 

- Vzhledem k podmínkám, které se vyskytují na skalních plošinách, se zde právě tyto druhy mohou vyvíjet nejlépe, objevují se však také podstatně větší rostliny. Vyvinulo se zde také velmi zajímavé lesní společenství - borovicový les rostoucí na skalách.

 

- Borovice je přece nížinný druh!

 

- To je pravda, právě na horách lze podle velkých ploch porostlých borovicí poznat místa, kde byla vysázená ve formě umělého zalesnění. Výjimkou je však ekotyp borovice lesní rostoucí na skalách jako tzv. solitér. Borový les rostoucí na skalách je vzácné, ale přirozené společenství, v němž se kromě solitérních borovic vyskytují rovněž četné břízy. Jejich výška je podstatně menší než v nížinách, obvykle jsou však tyto nevelké stromky již velmi staré a pouze v důsledku náročných životních podmínek nedorostly do velkých rozměrů.