PODPORA

KOMPLEXNÍ REALIZACE EXPOZICE NA PNGS ECOCENTRUMDne 15. listopadu 2016 ve Varšavě Národní park Stolové hory uzavřel smlouvu s Národním fondem pro ochranu životního prostředí a vodního hospodářství na dofinancování projektu pod názvem „Komplexní realizace vzdělávací expozice v Ekocentru PNGS” v rámci Operačního programu Infrastruktura a Přírodní prostředí 2014-2020 z fondu soudržnosti, prioritní téma II Ochrana přírodního prostředí, včetně adaptace na změny klimatu, činnost 2.4 Ochrana přírody a ekologické vzdělávání.

Vznik expozice v Ekocentru PNGS realizované v rámci projektu. „Komplexní realizace vzdělávací expozice v Ekocentru PNGS” , umožňuje výrazným způsobem obohatit vzdělávací nabídku PNGS a zvýšit dosah vedených vzdělávacích aktivit. V rámci realizace projektu vznikla moderní expozice obsahující inovativní prezentační řešení. Použití moderních řešení a návrh expozice typu „hands-on” umožnily vytvořit interakci mezi prezentovaným obsahem a návštěvníkem. Moderní expozice jako specifický druh vyprávění dává návštěvníkům možnost vytvářet si vlastní příběh, objevovat a pátrat.

Moderní, multimediální a interaktivní expozice představuje vybrané části přírody Stolových hor a umožňuje také seznámit se s geologickou minulostí této části Sudet.

Expozice je přístupná pro nesvéprávné osoby. K dispozici jsou rovněž interaktivní průvodci v cizích jazycích – českém, německém a anglickém.

Projekt byl dokončen v I čtvrtletí 2019.

Celková hodnota projektu je: 3 626 040,00 zł z toho spolufinancování z prostředků Evropských fondů z operačního programu Infrastruktura a Přírodní prostředí bylo 2 505 800,00zł

 

Realizace projektu „Komplexní realizace vzdělávací expozice v Ekocentru PNGS” byla finančně podpořena rovněž Národním fondem pro Ochranu přírodního prostředí a vodního hospodářství ve Varšavě.

Dofinancování ze státních prostředků bylo ve výši 442 200 zł.