- Odkud se vzal název tohoto parku?

Celý článek

- Odkud se vzal název tohoto parku? 
 

- Název Stolové hory dokonale odráží charakter zdejší krajiny. Masivy vynesené do výšky, které mají strmé, téměř svislé stěny a ploché vrcholové části, se nazývají stolové hory a proces jejich vzniku trval miliony let. Vrstvy odolné proti erozi vystupují nejvýše a díky tomu chrání před tímto procesem jako plášť útvary, jež se nacházejí pod nimi, i když jsou méně odolné. Masiv Stolových hor byl vytvořen z hornin, které se usazovaly na dně moře v období označovaném jako křída.
 

- Chodíme tedy po dávném mořském dně?
 

- Přesně tak! Geologické dějiny tohoto regionu jsou zapsané v horninách, takže se na každém kroku můžeme setkat s důkazy přítomnosti moře v minulosti. Na dně mělkého moře, které se v tomto místě nacházelo před cca 90 - 100 miliony let, se usazovaly písky a bahno přinesené potoky a řekami z okolních vyvýšenin a hor. Blíže ke břehu se usazovaly písky a s postupující vzdáleností na dno dopadaly stále menší částice horninového materiálu - jílovce.
 

-Žili v tomto moři různé organismy?
 

- Ano, před miliony let obývala vody zdejšího moře celá řada rostlin a živočichů. Jejich pozůstatky padaly na mořské dno, proto dnes můžeme najít ve skalách zkameněliny. Jde především o mlže, mnohem vzácněji se objevují hlavonožci a ježovky.