- Přestože rozloha Stolových hor není velká, objevuje se mezi ptáky, kteří se zde vyskytují, několik zajímavých druhů. Čemu je vhodné věnovat pozornost?

Celý článek

- Přestože rozloha Stolových hor není velká, objevuje se mezi ptáky, kteří se zde vyskytují, několik zajímavých druhů. Čemu je vhodné věnovat pozornost?

 

- V areálu národního parku byl zjištěn výskyt více než 160 druhů ptáků, což nepředstavuje v celostátním měřítku velkou hodnotu, přesto se tato oblast vyznačuje rekordně hustým výskytem některých druhů a také překvapivými místy hnízdění řady z nich. Vysoké, svislé skalní stěny představují útulek pro krkavce, poštolky a výra velkého. Pouze zde snášejí vejce a vyvádějí mladé. Všechny tyto druhy mají v dané oblasti takovou hustotu výskytu, která je v celostátním měřítku výjimečná.

 

- A co lesní ptáci?

 

- Vzhledem k velké ploše smrkových porostů se zde objevují boreální druhy, např.: čížek a křivka obecná. Také v těchto lesích se setkáváme se dvěma našimi nejmenšími sovami - kulíškem nejmenší a sýcem rousným, jejichž populace jsou zde mimořádně početné. V listnatých a smíšených lesích se objevují také charakteristické druhy, např.: sluky, čápi černí, puštíci a žluny šedé.

 

- Na každém z uvedených stanovišť se objevovaly sovy...

 

- Ano, sovy obývají řadu míst a mají různé požadavky. Kulíšek na rozdíl od sýce rousného má denní životní režim, obě tyto sovy však s radostí využívají dutiny ve stromech, kterých je v lese, kde žijí, dostatek. Naše největší sova - výr velký zase obývá skalní plošiny a v areálu národního parku má rekordně velký výskyt. Sovy však nepatří k druhům charakteristickým pro louky.

 

- Jaké ptáky je tedy možné uslyšet na loukách?

 

- Charakteristickým hlasem se bude ozývat chřástal a křepelka, kteří zde jako nížinné druhy ptáků mají nejvyšší místa výskytu na Slezsku. Z menších ptáků na loukách nechybí skřivan, bramborníček hnědý nebo ťuhýk obecný. Je třeba říci, že lesní a mimolesní stanoviště se vzájemně prolínají a vytvářejí přechodné zóny a mozaiková stanoviště, která jsou zvláště vhodná pro náročnější druhy. Toho využívá třeba poštolka, která hnízdí ve skalách, ale potravu hledá na nezalesněných plochách.