- Zajímavé rostliny můžeme v národním parku uvidět poměrně často, zatímco setkání s divokými zvířaty je vzácnost.

Celý článek

- Zajímavé rostliny můžeme v národním parku uvidět poměrně často, zatímco setkání s divokými zvířaty je vzácnost.

 

- Takové pravidlo je v přírodě normální. Divoká zvířata se člověku vyhýbají a používají k tomuto účelu různé techniky. Mohou se přemísťovat bezhlučně nebo rychle utíkat. Jiné splývají s pozadím a využívají vhodné zbarvení nebo zůstanou bez hnutí až do doby, než ohrožení zmizí. Daleko snadněji můžeme pozorovat zvířecí stopy a otisky.

 

- Copak to není jedno a to samé?

 

- Ne úplně. Stopy jsou všechny "informace", které zvíře v terénu zanechá. Patří k nim např. exkrementy, zbytky potravy, místa odpočinku nebo skutečné otisky končetin zanechané v půdě. Bdělý pozorovatel jich najde podstatně více a bude na jejich základě schopen reprodukovat příběh, který byl jejich prostřednictvím zapsaný.

 

- Jaké stopy lze vidět v Národním parku Stolové hory?

 

- V areálu národního parku se vyskytuje téměř 50 druhů savců, z nichž jsou největší jeleni. Jejich populace je také velká, takže uvidět stopy existence těchto zvířat je poměrně snadné. Místa, na kterých jeleni ještě nedávno pobývali, lze poznat podle otisků kopyt v měkké půdě nebo podle hromádek exkrementů, zatímco stopou po přítomnosti jelena v dávnější minulosti je tzv. loupání, neboli poškození stromů v podobě odřených částí kůry, kterou tato zvířata okusovala.

 

- Existují takové typy stop, které jsou charakteristické pro daný zvířecí druh?

 

- Většina stop umožňuje identifikaci konkrétního druhu, ačkoliv to u začínajících pozorovatelů bude vyžadovat hodně času a úsilí. Existují však takové stopy, které by měla většina lidí bezchybně identifikovat. Patří k nim např. bahniště, neboli místa bahnitých koupelí divokých prasat. Také přítomnost vývržků s typickým tvarem a velikostí ukazuje na výskyt sov. Jejich obsah tvoří nestrávené zbytky potravy.

 

- Zanechávají zvířata v Národním parku Stolové hory svoje stopy nějakým specifickým způsobem?

 

- Skalní útesy, které se v národním parku vyskytují, představují přirozenou bariéru pro pohybující se savce. V těchto místech si můžeme všimnout výjimečného nahromadění stop. V četných, rozlehlých prohlubních se jeleni a divoká prasata otírají o stěny a zanechávají na nich stopy v podobě vyschlého bahna smíchaného se srstí. Většina lišek si nehrabe zvláštní nory, pouze využívá přírodní labyrinty mezi skalami jako úkryty. Také jezevec obývá chodby existující ve skalách, nory si vyhrabává pouze výjimečně. Překvapivé je také to, že veverky využívají pro svoje hnízda prohlubně ve skalách. Konstrukce těchto hnízd je ve srovnání s typickými hnízdy trochu odlišná, protože ji tvoří výlučně suchá tráva.