logo Ekocentrum
 
logo PNGS

Galeria budowy Ekocentrum

 
Przed rozpoczęciem prac
Przed rozpoczęciem prac 1 Przed rozpoczęciem prac 2 Przed rozpoczęciem prac 3 Przed rozpoczęciem prac 4
 
W trakcie prac rozbiórkowych
W trakcie prac rozbiórkowych 1 W trakcie prac rozbiórkowych 2 W trakcie prac rozbiórkowych 3 W trakcie prac rozbiórkowych 4
 
Roboty budowlane
Roboty ziemne 1 Roboty ziemne 2 Roboty ziemne 3 Roboty ziemne 4
 
Fundamenty 1 Fundamenty 2 Fundamenty 3 Fundamenty 4
 
Wznoszenie ścian 1 Wznoszenie ścian 2 Wznoszenie ścian 3 Wznoszenie ścian 4
 
Wznoszenie ścian 5 Wznoszenie ścian 6 Wznoszenie ścian 7 Wznoszenie ścian 8
 
Strop Strop Strop Strop
 
Piętro Piętro Piętro Piętro
 
Dach Dach Dach Dach
 
Ogrzewanie Ogrzewanie Dach Dach
 
Elewacja Elewacja Elewacja Elewacja
Projekt i wykonanie: Studio-Kotlina 2013, © PNGS 2013 - 2015
RPO WD

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013