logo Ekocentrum
 
logo PNGS

Oferta edukacyjna

Jednym z głównych celów istnienia parku narodowego, jako formy ochrony przyrody, jest zachowanie w stanie niezmienionym środowiska przyrodniczego. Cel ten realizowany jest między innymi poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej, zamieszkującej w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz uwrażliwienie na problematykę ochrony przyrody turystów odwiedzających Park.

Zmiana postaw w stosunku do przyrody i procesów w niej zachodzących oraz wyjaśnianie działań podejmowanych przez park w celu ochrony przyrody ułatwia skuteczne realizowanie celów parku i pozwala uzyskiwać większą akceptację dla działań niezbędnych do zachowania walorów przyrodniczych parku.

Ekocentrum jest ośrodkiem edukacyjno-wystawienniczym Parku Narodowego Gór Stołowych, gdzie możecie lepiej poznać walory przyrodnicze i kulturowe Gór Stołowych. W Ekocentrum prezentujemy nowoczesną, multimedialną i interaktywną ekspozycję, która zainteresuje zarówno młodszych jak i starszych. Aby zwiedzić Ekocentrum wystarczy zarezerwować wizytę w wybranym dniu i godzinie. Zapraszamy!

Projekt i wykonanie: Studio-Kotlina 2013, © PNGS 2013 - 2015
RPO WD

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013